Povezave

Inštituti, zavodi, fundacije in spletne strani raziskovalcev:

MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies)
MAPS je raziskovalna in izobraževalna organizacija, ki razvija medicinske, pravne in kulturne kontekste, s pomočjo katerih bodo lahko ljudje izkoristili prednosti previdne uporabe psihedelikov in marihuane.
http://www.maps.org

The Beckley Foundation
Fundacija Beckley izvaja raziskave psihoaktivnih substanc in zavesti ter z baziranjem na dejstvih in zdravju promovira reformo odnosa do drog.
http://www.beckleyfoundation.org

Erowid
Erowid je največji spletni ponudnik podatkov o psihoaktivnih snoveh in o sorodnih tematikah, torej tudi o psihedelikih. Velik del prispevkov predstavljajo poročila o izkušnjah z najrazličnejšimi psihedeličnimi učinkovinami. Vzdržuje arhiv relevantnih znanstvenih člankov, e-knjig in zgodovinskih virov.
https://www.erowid.org

The Heffter Research Institute
Heffterjev inštitut promovira znanstveno raziskovanje psihedelikov in sorodnih učinkovin z namenom razumevanja delovanja uma in izboljšanja človeškega življenja.
http://www.heffter.org

Alexander Shulgin Research Institute
Spletna stran zakoncev Shulgin, ki vzdržuje njuno intelektualno zapuščino. Saša Shulgin je pokojni izumitelj velikega števila izjemnih psihedeličnih učinkovin. Njegova žena Ann je prispevala k razvoju terapevtskih metod z MDMA in psihedeliki.
http://www.shulginresearch.org

EmmaSofia
Je norveška organizacija, ki se ukvarja z dostopnostjo in terapevtsko uporabo MDMA in psihedelikov.
http://www.emmasofia.org

ICEERS, international center for ethnobotanical education, research & service
Mednarodna organizacija, ki se ukvarja z zagovorništvom uporabe ajavaske, iboge in drugih enteogenov.
http://iceers.org

Wasiwaska
Center v Florianópolisu (Brazilija), ki se ukvarja z raziskovanjem in terapijami z ajavasko in drugimi enteogeni. Povezuje skoraj vse pomembnejše raziskovalce psihedeličnih stanj in južnoameriškega šamanizma.
http://www.wasiwaska.org

James Fadiman
Spletna stran enega od še vedno aktivnih pionirjev psiholoških psihedeličnih raziskav še iz 1960-tih, ki se ukvarja predvsem o vplivu psihedelikov na ustvarjalnost. Vsebuje številne zanimive govore in intervjuje.
http://jamesfadiman.com

Stanislav Grof
Spletna stran izumitelja psiholitične terapije, še živečega pionirja uporabe LSD-ja v psihoterapiji.
http://www.stanislavgrof.com

Ralph Metzner’s blog
Blog enega od začetnikov psihedeličnega gibanja v 1960-tih letih.
http://ralphmetznerblog.com

Alex Gray
Spletna stran enega od najbolj znanih psihedeličnih slikarjev, ki se za svojo umetnost navdihuje s psihedeliki.
http://alexgrey.com

Zanimive spletne strani:

Ayahuasca.com
Zbirka spisov in podatkov na temo ajavaske.
http://www.ayahuasca.com

Documents for Serious Psychonauts
Odlična knjižnica s članki, knjigami, video in audio posnetki na temo terapevtske uporabe psihedelikov in sorodnih tem.
http://www.psychonautdocs.com

How to use psychedelics
Spletna stran, ki z nasveti promovira varno uporabo psihedelikov.
http://howtousepsychedelics.org

The Terence McKenna Wiki
Spletna stran, ki teži k celoviti, kronološko urejeni zbirki predavanj in prepisov predavanj psihedeličnega filozofa Terence McKenna.
https://terencemckenna.wikispaces.com

Psychedelic Salon
Odlična zbirka stotin predavanj in intervjujev o psihedelikih (podcasts).
https://psychedelicsalon.com

Psychedelic Press UK
Recenzija literature na temo psihedelikov, intervjuji, članki in druge zanimivosti.
http://psychedelicpress.co.uk

Psychedelic Times
Spletna stran, ki objavlja novosti s področja psihedeličnih študij.
http://psychedelictimes.com

Chacruna net
Spletna stran osredotočena na ajavasko in druge rastlinske psihedelike.
http://chacruna.net

TroutsNotes
Legendarna zbirka spisov o psihedeličnih rastlinah, predvsem o meskalin vsebujočih kaktusih in dimetiltriptamin vsebujočih rastlinah.
http://troutsnotes.com

The Lycaeum
Eden od spletnih virov z najdaljšo tradicijo in hkrati tudi arhiv nekdanjih spletnih strani in forumov o psihedelikih in sorodnih temah.
http://www.lycaeum.org

The Psychedelic Library
Zbirka spisov, znanstvenih člankov in knjig na temo psihedelikov.
http://www.psychedelic-library.org

Entheology
Spletna stran o rastlinah, ki se v ljudski praksi uporabljajo zaradi svojega biološkega delovanja, torej tudi o psihedeličnih rastlinah in drugih enteogenih.
http://entheology.com

PsychonautWiki
Spletna stran o psihedelikih in drugih psihoaktivnih učinkovinah v enciklopedičnem slogu.
https://psychonautwiki.org

The Nexian
Zbirka blogov, forumov in drugih dejavnosti na temo psihedelikov.
http://the-nexian.me

Psychedelic Cultures
Raziskovanje interakcij med psihedeliki in kulturo.
https://psychedeliccultures.com

Psymposia
Aktivistična skupina za psihedelike, psihedelične rastline in politiko do psihedelikov.
http://www.psymposia.com

Sorodna društva:

Global Psychedelic Network
Forum za povezavo psihedeličnih društev in aktivistov. Potrebna je registracija.
https://network.psychedelicsociety.global/groups/gpn/request_membership

The Psychedelic Society (UK)
Spletna stran Britanskega psihedeličnega društva, ki je eno od najbolj aktivnih.
http://www.psychedelicsociety.org.uk

Česká psychedelická společnost (CZEPS)
Češko psihedelično društvo.
http://czeps.org/cs/czeps

The German Psychedelic Society
Nemško psihedelično društvo.
http://psychedelicsociety.de

Slovenske organizacije:

DrogArt
Združenje DrogArt je slovenska organizacija, ki se ukvarja predvsem z zmanjševanjem škodljivih posledic uporabe drog in alkohola med mladimi. Med drugim vsebuje tudi koristne podatke o zakonodaji in stanju psihedelikov v Sloveniji.
http://www.drogart.org

OMI, Inštitut Odprte Misli,
Zavod za antropološko medicino je nepridobitna človekoljubna ustanova, katere namen je razvoj nove drže človeka, utemeljene na osebni odgovornosti, ter dvig kvalitete bivanja. Ukvarja se tudi z znanstvenim vrednotenjem terapevtskega potenciala enteogenov.
http://www.omi.si

Hipnodizajn
Hipnodizajn je praksa uporabe hipnotskega transa za aktivno kreiranje resničnosti. To uporabljamo za zdravstvene, psihosocialne in duhovne korekcije. Hipnoza je učinkovita in varna nekemična metoda za doseganje spremenjenih stanj zavesti.
http://hipnodizajn.si

Inštitut Zajčja luknja
Zajčja luknja je Inštitut za psihoterapijo in raziskovanje zdravilnega potenciala spremenjenih stanj zavesti. V inštitutu nudijo psihoterapevtsko pomoč ter izvajajo strokovne raziskave različnih oblik psihoterapije in drugih metod zdravljenja, predvsem tistih, ki temeljijo na delu v spremenjenih stanjih zavesti.
http://www.rabbitholeinstitute.org

Erika Oblak
Blog verjetno najboljše slovenske strokovnjakinje za ajavasko.
http://www.erikaoblak.com

Konoplja.org
Se ukvarja z zbiranjem, urejanjem in posredovanjem verodostojnih informacij vsem, ki jih zanima konoplja kot droga, zdravilo ali vsestransko uporabna industrijska rastlina. Ne ravno v zvezi psihedeliki, a s političnega stališča sorodna tema.
http://www.konoplja.org

Sinapsa, slovensko društvo za nevroznanost
Sinapsa je društvo, ki spodbuja razvoj nevroznanstvene dejavnosti v Sloveniji.
http://www.sinapsa.org