Literatura

Priporočena literatura s smernicami za odgovorno in varno uporabo psihedelikov: