Psihedelični citati, 1. del

Izjave znanih ljudi o psihedelikih in svojih psihedeličnih izkušnjah: Kary Mullis, Terence McKenna, Bogomir Magajna in Steve Jobs.

 


Kary Mullis (1944–)

(Nobelov nagrajenec, izumil je verižno reakcijo s polimerazo (PCR), metodo razmnoževanja DNK, ki je danes osnova vseh genetskih raziskav)

Takrat v 1960-tih in v zgodnjih 70-tih sem vzel veliko LSD-ja. To je takrat na Berkleyju počelo veliko ljudi. Ugotovil sem, da gre za izkušnjo, ki ti odpre um. Gotovo je bilo to mnogo bolj  pomembno od vseh predavanj, na katerih sem kadar koli bil.

Back in the 1960s and early ’70s I took plenty of LSD. A lot of people were doing that in Berkeley back then. And I found it to be a mind-opening experience. It was certainly much more important than any courses I ever took.

Raziskave v 1960-ih so pokazale, da znanstveniki in inženirji pod vplivom manjših odmerkov psihedelikov, uspešneje rešujejo strokovne izzive. Novejše raziskave nakazujejo, da lahko že ena sama psihedelična izkušnja statistično pomembno vpliva na osebnostni potezi odprtost in ustvarjalnost. Psihedelična izkušnja omogoči vpogled na raziskovalni izziv, ki se razlikuje od  ustaljenih okvirov razmišljanja, ki predstavljajo eno od pogostejših ovir pri iskanju novih rešitev (t. i. out of the box solutions). Tudi dr. Kary Mullis pripisuje svoj izum PCR metode uvidom raziskovalnega izziva iz drugačnega zornega kota tekom ene od svojih psihedeličnih izkušenj.


Terence McKenna (1946–2000)

(psihedelični filozof, predavatelj in avtor številnih knjig o naravi zavesti)

Mislim, da je umreti brez psihedelične izkušnje tako, kot bi bilo umreti brez izkušnje seksa. To pomeni, da nisi nikoli ugotovil, zakaj gre. Skrivnost je v telesu in v načinu, kako se telo vključuje v naravo.

I think of going to the grave without having a psychedelic experience like going to the grave without ever having sex. It means that you never figured out what it is all about. The mystery is in the body and the way the body works itself into nature.

Ljudje, ki so doživeli globoko psihedelično izkušnjo, jo pogosto tudi dolga leta kasneje opisujejo kot eno izmed petih najpomembnejših izkušenj v življenju. Neredko jo po pomenu primerjajo z edinstvenimi življenskimi prelomnicami, kot so npr. rojstvo otroka, smrt najožjega družinskega člana ipd. Terrence McKenna je v svojem provokativnem slogu dal vedeti, da človeška narava kar kliče po psihedelični izkušnji, da je ta izkušnja za polnost življenja tako nujna kot izkušnja spolnosti. Ena od njegovih najbolj poznanih zamisli je namreč teza o koevoluciji človeške vrste in človekove zavesti s psihedeličnimi gobami, v obdobju, ko so naši predniki še živeli v Afriki.


Bogomir Magajna (1904–1963)

(slovenski zdravnik in pisatelj, ki je pred 2. svetovno vojno raziskoval meskalin)

Nočem zajadrati v kako mistiko, ali spekulativnost, menim pa, da bi bilo dobro, če bi tudi filozofi in eksperimentalni psihologi sami poizkusili meskalinov opoj, ki skriva v sebi morda velike možnosti dognanj.

Psihedeliki s svojim širjenjem zavesti omogočajo globlje uvide v duševne in družbene procese. Prav zato so hitro postali cenjeni najprej pri psihologih, kasneje pa tudi pri filozofih in intelektualcih na splošno. Raziskovanje meskalina je v Slovenijo po 1. svetovni vojni vpeljal dr. Alfred Šerko, ustanovitelj medicinske fakultete, njen dekan in nekaj časa tudi rektor univerze. Dr. Bogomir Magajna je pod mentorstvom dr. Šerka postal eden od največjih svetovnih strokovnjakov o meskalinu. Na svoj način je že leta 1937 napovedal psihedelično revolucijo šestdesetih, ki so jo po lastni psihedelični izkušnji začeli ravno filozofi (A. Huxley) in eksperimentalni psihologi (T. Leary in druščina).

 


Steve Jobs (1955–2011)

(računalničar, poslovnež, ustanovitelj podjetja Apple)

Jemanje LSD-ja je globoka izkušnja, ena od najpomembnejših stvari v mojem življenju. LSD ti pokaže, da obstaja še druga plat vsega. Tega se sicer ne moreš spomniti, ko izkušnja enkrat mine, vendar to veš. Ojačal je moj občutek glede tega, kaj je pomembno – ustvarjati velike reči namesto delati za denar, prispevati k toku zgodovine in razvoju  človeške zavesti kolikor le morem.

Taking LSD was a profound experience, one of the most important things in my life. LSD shows you that there’s another side to the coin, and you can’t remember it when it wears off, but you know it. It reinforced my sense of what was important—creating great things instead of making money, putting things back into the stream of history and of human consciousness as much as I could.

Psihedelična izkušnja je tako posebna in nevsakdanja, da jo večina ljudi obdrži v spominu kot enega izmed nekaj najpomembnejših dogodkov v življenju; dogodkov, ki začrtajo prihodnost. Uvide tekom psihedelične izkušnje je skoraj nemogoče artikulirati z besedami, a vseeno lahko ti znatno prerazporedijo lestvico vrednot in spremenijo naše paradigme (videnje in razumevanje sveta). Včasih je uvid v to, kar je res pomembno v življenju, prav tisto kar nekateri ljudje potrebujejo, da najdejo svoj klic, svojo vlogo v družbi in se kot osebe začnejo uresničevati. Steve Jobs je svojo vlogo videl v izgradnji enega najuspešnejših tehnoloških podjetij v zadnjem stoletju, ki je s svojimi izdelki temeljito spremenilo sodobno družbo, se vpisalo v sodobno zgodovino in močno vplivalo na človeško zavest.